Jak upadała Rzeczpospolita. Początek

Jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Analiza geopolityczna.