Tabela wojen polsko niemieckich

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
AUTORZY
Piotr Gibowski

Piotr Gibowski

Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej "Synergia"

Łukasz Głogowski

Łukasz Głogowski

Historia 2.0

Wszystkie wojny polsko - niemieckie

1 wojna 963r. – Wyprawa Gerona

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Geron Margrabia Marchii Wschodniej przeciwko Mieszkowi I księciu Polan.

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Pomorze

Cel: Dominacja nad Pomorzem.

Zwycięzca: Cesarstwo

Skutek: Utrata panowania nad Pomorzem

2 wojna 967r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo oraz Wolinianie pod wodzą Wichmana II Młodszego Margrabiego Marchii Wschodniej przeciwko Polsce i Czechom pod wodzą Mieszka I księcia Polan.

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Pomorze Zachodnie

Cel: Celem wojny było odzyskanie polskiego władztwa nad Pomorzem.

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uzyskanie przez Polskę panowania nad Pomorzem Zachodnim

3 wojna 972r. – (bitwa pod Cedynią)

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą Hodona Margrabiego Marchii Łużyckiej przeciwko Polsce pod wodzą Czcibora (brata Mieszka I) księcia Polan.

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Pomorze Zachodnie

Cel: Dominacja nad Pomorzem Zachodnim.

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie przez Polskę panowania nad Pomorzem

4 wojna 979r.

Typ wojny: nieznana

Uczestnicy: Cesarstwo (wódz nieznany) przeciwko Polsce pod wodzą Mieszka I

Rodzaj wojny: nieznana.

Toczona na terenie: Pogranicze polsko-niemieckie

Cel: Nieznany

Zwycięzca: Nierozstrzygnięto

Skutek: Brak zmian terytorialnych Znaczna część historyków neguje aby ta wojna odbyła się przeciwko Polsce wojny. Przesłanki wskazują, iż mogło dojść do wyprawy Cesarza Ottona II przeciwko Mieszkowi I, za wsparcie jakiego udzielił książę Polan Henrykowi Kłótnikowi. Wielu historyków wskazuj, iż mogło dojść do cesarskiej wyprawy przeciwko Czechom (którzy również wsparli Henryka Kłótnika) lub Wieletom. Wyprawa została przerwana z powodu złej pogody.

5 wojna 1002-1005 (wojny Bolesława Chrobrego z Niemcami)

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą Henryka II, Czechy oraz Wieleci przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Chrobrego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie Miśnia Łużyce

Cel: Uzyskanie przez Polskę kontroli nad Miśnią, Łużycami i Czechami.

Zwycięzca: Cesarstwo

Skutek: Brak zmian terytorialnych

6 wojna 1007-1013 (wojny Bolesława Chrobrego z Niemcami)

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą Henryka II przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Chrobrego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Miśnia i Łużyce

Cel: Uzyskanie przez Polskę kontroli nad Miśnią, Łużycami

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uzyskanie przez kontroli nad Miśnią i Łużycami. W dniu 20 sierpnia 1012r wojska Chrobrego zdobyły Lubusz.

7 wojna 1015-1018 (wojny Bolesława Chrobrego z Niemcami)

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą Henryka II przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Chrobrego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Miśnia, Łużyce, Polska

Cel: Utrzymanie przez Polskę kontroli nad Miśnią, Łużycami

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie przez Polskę kontroli nad Miśnią i Łużycami.

Geopolityka: Wzmocnienie roli Polski na kierunku zachodnim, uzyskanie przez Polskę wpływu na politykę wewnętrzną Cesarstwa.

8 wojna 1028-1031

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą Konrada II i Ruś przeciwko Polsce i Węgrom pod wodzą Mieszka II Lamberta.

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Saksonia, Polska

Cel: Uzyskanie przez Polskę kontroli nad Saksonią

Zwycięzca: Cesarstwo

Skutek: Polska utraciła kontrolę nad Miśnią, Łużycami, Grodami Czerwieńskimi i Morawami.

Geopolityka: Drastyczny spadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, Polska dostał się w orbitę wpływów niemieckich. Załamanie się projektu dominacji Polskiej na terenie Europy Środkowej.

9 wojna 1109r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą Henryka V i Czesi przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Krzywoustego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrzymanie niezawisłości Polski.

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie niezawisłości Polski.

Geopolityka. Utrwalenie procesu odnowy państwa polskiego.

10 wojna 1135r. (Zjazd w Merseburgu dotyczący mieszkania się Bolesława Krzywoustego w sukcesję na Węgrzech oraz nieuznawania przez Polskę pretensji archidiecezji w Magdeburgu odnośnie zwierzchności nad kościołem polskim)

Typ wojny: Wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą cesarza Lothara przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Krzywoustego

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna

Toczona na terenie: Niemcy

Cel: Celem Niemiec było ograniczenie roli międzynarodowej Polski jaki i poddanie zwierzchnictwu niemieckiemu kościoła Polskiego.

Zwycięzca: Nierozstrzygnięta

Skutek: Polska obiecuje nie ingerować w sprawy Węgier, Polska składa cesarzowi hołd lennego z Pomorza Zachodniego i Rugii. Przywrócenie niezawisłości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

Geopolityka: Osłabienie międzynarodowej pozycji Polski. Utrzymanie niezawisłości struktury organizacyjnej państwa Polskiego. Osłabienie bałtyckiego kierunku zainteresowania państwa polskiego.

11 wojna XII-XIVw (osadnictwo na prawie niemieckim (magdeburskim i lubeckim))

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: żywioł niemiecki vs. stany polskie

Rodzaj wojny: Wojna gospodarcza

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrzymanie struktury narodowościowej na obszarach etnicznie Polskich.

Zachowanie wpływów polityczno-gospodarczych w rękach polskich

Zwycięzca: Niemcy.

Skutek: Polska utraciła wpływy kulturowe na Pomorzu Zachodnim, Gdańskim i Śląsku.

Geopolityka. Zablokowanie polskich aspiracji politycznych na kierunku zachodnim, przez utworzenie zgermanizowanych buforowych organizacji o charakterze polityczno – administracyjnym, germanizacja mieszkańców miast, ograniczenie politycznej roli mieszczan na terenie ścisłego centrum państwa polskiego. Zwiększenie roli duchowieństwa niemieckiego.

12 wojna 1146r.

Typ wojny: Wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą cesarza Konrada III przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława IV Kędzierzawego księcia wielkopolskiego

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrzymanie niezawisłości Polski, utrzymanie kontroli nad dzielnicą senioralną, utrzymanie polskiej zwierzchności nad dziedzictwem państwa polskiego. Cel Niemiec było interwencja na rzecz wygnanego Władysława II Wygnańca i osadzenie do na tronie.

Zwycięzca: Nierozstrzygnięta

Skutek: Utrzymanie niezawisłości Polski. Utrzymanie kontroli nad dzielnicą senioralną.

Geopolityka: Utrata inicjatywy strategicznej na każdym kierunku zainteresowania państwa polskiego. Załamanie się niemieckich prób podporządkowania ścisłego centrum państwa polskiego. Osłabienie bałtyckiego kierunku zainteresowania państwa polskiego.

13 wojna 1184r.

Typ wojny: wojna obronna/wojna dyplomatyczna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą Fryderyka Barbarossy przeciwko Polsce pod wodzą Kazimierza II Sprawiedliwego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrzymanie niezawisłości Polski, utrzymanie kontroli nad dzielnicą senioralną.

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie niezawisłości Polski. utrzymanie kontroli nad dzielnicą senioralną.

Geopolityka. Decentralizacja państwa Polskiego. Decentralizacja cesarstwa doprowadziła do powstania struktur regionalnych, przejmujących kontrole nad relacjami międzynarodowymi. Osłabienie cesarstwa i ośrodka wielkopolskiego państwa polskiego doprowadziło do wzrostu zagrożenia na kierunku południowym i wzrostu znaczenia panów małopolskich. Zatrzymanie ekspansji na kierunku północnym, północno wschodnim i północno zachodnim, zapoczątkowało trwałą etnogeniczną zmianę w prowincjach nadmorskich państwa polskiego na korzyść etnosu niemieckiego.

14 wojna 1209 – 1211

Typ wojny: Wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą Konrada II Margrabiego Marchii Wschodniej przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Laskonogiego księcia wielkopolskiego oraz Henryka I Brodatego księcia śląskiego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: ziemia lubuska

Cel: Utrzymanie kontroli nad ziemią lubuską

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie przez Polskę kontroli nad ziemią lubuska.

Geopolityka: powstrzymywanie niemieckiej ekspansji terytorialnej zmierzającej do poddania zwierzchnictwu niemieckiemu ścisłego centrum państwa polskiego. Ziemia lubuska była uważana wtedy za klucz do ziem polskich”. Ale nie tylko. Stanowił również podstawę do opanowania Pomorza Zachodniego. Przebiegały tędy ważne szlaki handlowe, w tym te, prowadzące z Saksonii do Wielkopolski.

15 wojna 1225 – 1230

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą Ludwika IV landgrafa turyńskiego przeciwko Polsce pod wodzą Henryka I Brodatego księcia śląskiego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Ziemia Lubuska

Cel: Utrzymanie kontroli nad Ziemią Lubuską

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie przez Polskę kontroli nad Ziemią Lubuską.

16 wojna 1238 – 1240

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą arcybiskupa Magdeburga Vilbranda, przeciwko Polsce pod wodzą Henryka II Pobożnego księcia śląskiego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Ziemia Lubuska

Cel: Utrzymanie kontroli nad Ziemią Lubuską

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie przez Polskę kontroli nad Ziemią Lubuską.

17 wojna 1248 – 1255

Typ wojny: wojna obronna/hybrydowa

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą margrabiów brandenburskich Jana I i Ottona III, przeciwko Polsce pod wodzą Przemysła II, księcia wielkopolskiego późniejszego króla Polski

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Ziemia Lubuska

Cel: Utrzymanie kontroli nad Ziemią Lubuską

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Utrata przez Polskę kontroli nad Ziemią Lubuską.

18 wojna 1266r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą margrabiów brandenburskich Jana I i Ottona III, przeciwko Polsce pod wodzą Przemysła II księcia wielkopolskiego późniejszego króla Polski

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Ziemia Lubuska

Cel: Utrzymanie kontroli nad Ziemią Lubuską

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Utrata przez Polskę kontroli nad Ziemią Lubuską.

19 wojna 1278r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Cesarstwo pod wodzą margrabiego brandenburskiego Ottona V, przeciwko Polsce pod wodzą Bolesława Pobożnego księcia wielkopolskiego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Ziemia Lubuska

Cel: Odzyskanie kontroli nad Santokiem

Zwycięzca: Polska

Skutek: Odzyskanie przez Polskę kontroli nad Santokiem

20 wojna 1295r. (Morderstwo w Rogoźnie)

Typ wojny: wojna obronna

Niemcy – Brandenburgia pod wodzą margrabiego brandenburskiego Ottona IV ze Strzałką i Konrada I, przeciwko Polsce pod wodzą króla polskiego Przemysła II

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna/wojna hybrydowa

Toczona na terenie: Ziemia Lubuska

Cel: Celem Niemiec było zatrzymanie odnowy państwa polskiego poprzez uprowadzenie Przemysła II króla polskiego. Uprowadzenie zakończyło się śmiercią Przemysła II, co paradoksalnie wzmocniło tendencje zjednoczeniowe wśród książąt polskich.

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Zatrzymanie odnowy państwa polskiego wśród książąt ośrodka wielkopolskiego. Wzmacniając jednocześnie tendencje zjednoczeniowe, które miały swe źródło w możnowładztwie wielkopolskim i hierarchii kościelnej. Choć zabójstw Przemysła II w krótkiej perspektywie powstrzymało zjednoczenie polskie to w średniej i dłuższej pokazało iź zjednoczenie państwa polskiego którego celem jest zatrzymywanie żywioły niemieckiego jest konieczne.

21 wojna 1308r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą margrabiego brandenburskiego Waldemara Wielkiego, przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka króla polskiego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna/ wojna hybrydowa

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie

Cel: Utrzymanie przez Polskę kontroli nad Pomorzem Gdańskim

Zwycięzca: nierozstrzygnięta

Skutek: Brak.

Geopolityka: Zachwianie podstaw prawnych co do polskiej kontroli nad Pomorzem Gdańskim

22 wojna 1309r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą komtura chełmińskiego Guntera von Schwarburga przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka króla polskiego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie

Cel: Utrzymanie przez Polskę kontroli nad Pomorzem Gdańskim

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Utrata przez Polskę kontroli nad Pomorzem Gdańskim

Geopolityka: Początek procesu separowania Polski od Morza Bałtyckiego, co się wiąże z utratą ważnych szlaków handlowych i kontaktu z krajami północy

23 wojna 1311r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemieccy mieszczanie Krakowa pod wodzą wójta Alberta przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka króla polskiego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Małopolska

Cel: Utrzymanie przez Polskę kontroli nad Małopolską

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie przez Polskę kontroli nad Pomorzem Gdańskim.

Geopolityka: zatrzymanie prób dalszego rozbicie dzielnicowego Polski.

24 wojna 1317 – 1321

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Niemcy (Krzyżacy) pod wodzą Wielkiego Mistrza Karola z Trewiru przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka króla polskiego oraz Litwie.

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie

Cel: Odzyskanie przez Polskę kontroli nad Pomorzem Gdańskim

Zwycięzca: Polska

Skutek: Odzyskanie Pomorza Gdańskiego

Geopolityka: Kontynuacja utrwalania polskich wpływów na wybrzeżu morza bałtyckiego. Umiędzynarodowienie sprawy polskiej poprzez odwołanie się do sądu papieskiego.

25 wojna 1326r.

Typ wojny: wojna zaczepna / wojna hybrydowa

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą Cesarza (króla) Ludwika IV przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka króla polskiego oraz Litwie.

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Brandenburgia

Cel: Destabilizacja Cesarstwa

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uzyskanie kontroli nad Międzyrzeczem.

26 wojna 1327 – 1333

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą Cesarza (króla) Ludwika IV przeciwko Polsce pod wodzą Władysława Łokietka króla polskiego oraz Litwie.

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Brandenburgia/ Polska

Cel: Destabilizacja Cesarstwa

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uzyskanie kontroli nad Międzyrzeczem.

27 wojna 1335-1343

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Niemcy (Krzyżacy) pod wodzą wielkiego mistrza Dietrich von Altenburgh przeciwko Polsce pod wodzą Kazimierza Wielkiego króla polskiego

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna / wojna hybrydowa

Toczona na terenie: północne granice państwa polskiego

Cel: Uzyskanie kontroli nad Pomorem Gdańskim

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Utrzymanie kontroli nad Kujawami i ziemią chełmińską. Utrata kontroli nad Pomorzem Gdańskim. Utrata dostępu do Morza Bałtyckiego. Utrata kontroli nad szlakami handlowymi linii północ południe. Utrwalenie koncepcji państwa polskiego jako państwa lądowego.

Geopolityka: Kurczenie się wpływów polskich na kierunku północnym, północno-zachodnim i zachodnim.

28 wojna 1355r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą wielkiego mistrza Winrich von Kniprode przeciwko Polsce pod wodzą n/n

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Mazowsze

Cel: Obrona Mazowsza

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Utrata kontroli nad częścią Mazowsza.

29 wojna 1364-1368

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą cesarza Karola IV przeciwko Polsce pod wodzą króla Kazimierza Wielkiego.

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna

Toczona na terenie: Pomorze Zachodnie, Brandenburgia

Cel: Opanowanie ujścia Odry

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Brandenburgia składa hołd lenny Polsce z Santoka i Drezdenka.

Geopolityka: Uzyskanie równowagi strategicznej na zachodnim kierunku zainteresowania państwa polskiego.

30 wojna 1370r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą margrabiego brandenburskiego Ottona IV przeciwko Polsce pod wodzą regentki Elżbiety matki króla polskiego Ludwika Węgierskiego.

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: ziemia lubuska

Cel: Utrzymanie Santoka

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Utrata kontroli nad Santokiem

31 wojna 1409-1411 (Bitwa pod Grunwaldem)

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą Wielkiego Mistrza Ulricha von Jungingen przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława Jagiełły wraz z Litwą.

Rodzaj wojny: Wojna Kinetyczna

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie

Cel: Odzyskanie ziemi dobrzyńskiej

Zwycięzca: Polska

Skutek:Odzyskanie kontroli nad ziemią dobrzyńskiej.

Geopolityka: Odzyskanie inicjatywy strategicznej na kierunku polskich prowincji leżących nad Morzem Bałtyckim.

32 wojna 1414r.

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą Wielkiego Mistrza Michala Kuchmeistera przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława Jagiełły wraz z Litwą

Rodzaj wojny: Kinetyczna

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie

Cel: Odzyskanie Pomorza Gdańskiego

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Utrzymanie kontroli nad Pomorzem Gdańskim przez Niemcy.

33 wojna 1422r.

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą Wielkiego Mistrza Paula von Rusdorfa przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława Jagiełły wraz z Litwą

Rodzaj wojny: Kinetyczna

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie

Cel: Utrzymanie kontroli nad Żmudzią

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie kontroli nad Żmudzią.

34 wojna 1431-1435

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą Wielkiego Mistrza Paula von Rusdorfa przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława Jagiełły wraz z Czechami

Rodzaj wojny: Kinetyczna

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie

Cel: Zerwanie sojuszu Krzyżacko-Litewskiego.

Zwycięzca: Polska

Skutek: Zerwanie sojuszu pomiędzy Litwą a Krzyżami, uzyskanie przez Polskę zamku w Gołubiu.

 

35 wojna 1454-1466

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą Wielkiego Mistrza Ludwika von Erlichshausena, wraz z Zakonem Inflanckim, Danią i miastem Amsterdamem przeciwko Polsce pod wodzą króla Władysława II Jagiellończyka

Rodzaj wojny: Kinetyczna/ morska

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie. M. Bałtyckie, Prusy

Cel: Uzyskanie kontroli nad Pomorzem Gdańskim

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uzyskanie kontroli nad Pomorzem Gdańskim, rozpad Zakonu Krzyżackiego.

Geopolityka Wpięcie Rzeczpospolitej w formujący się pohanzeatycki system handlu europejskiego. Załamanie się znaczącej pozycji Zakonu Krzyżackiego jaki liczącego się gracza w rejonie Morza Bałtyckiego.

36 wojna 1476-1482

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy (Brandenburgia) pod wodzą elektora Brandenburgii, Albrechta Achillesa przeciwko Polsce (Śląsk) pod wodzą Jana II Księcia głogowskiego

Rodzaj wojny: Kinetyczna

Toczona na terenie: Śląsk

Cel: Uzyskanie kontroli nad Śląskiem

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Utrata kontroli nad Śląskiem.

Geopolityka: Załamanie się zachodniej polityki Polski. Skierowanie strategicznego zainteresowania Polski na Północ i Wschód. Utrata przez Polskę na długie lata rdzenie polskiej Prowincji, z licznymi i bogatymi miastami handlowymi. Utrata przez Polskę rozgałęzienia ważnego szlaku handlowego Gdańsk Koszyce

37 wojna 1478-1479

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy (Krzyżacy) pod wodzą Wielkiego Mistrza Martina Truchssesa przeciwko Polsce pod wodzą króla Kazimierza Jagiellończyka

Rodzaj wojny: Kinetyczna

Toczona na terenie: Warmia

Cel: Utrzymanie kontroli nad Warmią

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie kontroli nad Warmią

38 wojna 1519-1521

Typ wojny: zaczepna

Uczestnicy: Niemcy (Krzyżacy) pod wodzą Wielkiego Mistrza Albrechta Hohenzolerna wraz z Państwem Moskiewskim przeciwko Polsce pod wodzą króla Zygmunta Starego

Rodzaj wojny: Kinetyczna/Dyplomatyczna

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie, Warmia

Cel: Uzyskanie Kontroli nad Warmią i Mazurami

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uzyskanie kontroli nad Warmią i Mazurami, hołd Prus Książęcych

 

39 wojna 1557r.

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Niemcy (Zakon Inflancki) pod wodzą Wielkiego Mistrza Johana con Furstenberga przeciwko Polsce pod wodzą króla Zygmunta II Augusta

Rodzaj wojny: Demonstracja wojskowa

Toczona na terenie: Inflanty/ Estonia/ Łotwa

Cel: Uzyskanie lennej kontroli nad Inflantami

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uzyskanie kontroli nad Inflantami

Geopolityka: Zmuszeni Inflant do odstąpienia sojuszu z Rosją, włączenie Inflant w orbitę wpływów Polski. Ułatwienie zwalczania od roku 1558 Rosyjskiej rosyjskiej żeglugi przez Narwę i Jezioro Pejpus. Projekcja siły w kierunku wschodnim i północnym. Próba budowania Polsko Litewskiego Dominium Maris Baltici

40 wojna 1560r.

Typ wojny: wojna zaczepna

Uczestnicy: Niemcy (Zakon Inflancki) pod wodzą Wielkiego Mistrza Johana con Furstenberga przeciwko Polsce pod wodzą króla Zygmunta III Waza

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna

Toczona na terenie: Inflanty/ Estonia/ Łotwa

Cel: Uzyskanie Kontroli nad Inflantami

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uzyskanie kontroli nad Inflantami.

41 wojna 1577r. (Bunt Gdańska)

Typ wojny: wojna ofensywna

Uczestnicy: Niemieccy mieszkańcy Gdańska pod wodzą Jana Wilkenbruha Polsce pod wodzą króla Stefana Batorego

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna / kinetyczna

Toczona na terenie: Pomorze Gdańskie

Cel: Odzyskanie kontroli nad Gdańskiem

Zwycięzca: Polska

Skutek: Odzyskanie kontroli nad Gdańskiem.

42 wojna 1618-1648 (Wojna 30-letnia)

Typ wojny: wojna ofensywna/ekspedycyjna/

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą palatynata reńskiego Fryderyka V Wittlesbacha przeciwko Polsce pod wodzą pułkownika wojska polskiego dowódcy lisowczyków Walentego Rogowskiego.

Rodzaj wojny: kinetyczna/gospodarcza

Toczona na terenie: Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

Cel: Wsparcie katolickiego stronnictwa Habsburgów.

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utrzymanie równowagi w Europie Środkowej i Wschodniej. Druga fala osadnicza z Pomorza Zachodniego, Brandenburgii, Śląska na ziemie Rzeczpospolitej. Dalsza germanizacja miast. Gwałtowne obniżenie wartość pieniądza krajów niemieckich co spowodowało gwałtowny odpływ do tych krajów wysokiej wartości monety polskiej, co zmusiło Polskę do zmiany stopy menniczej w 1623r

Geopolityka: Trwała destabilizacja cesarstwa niemieckiego. Osłabienie roli Szwecji i Prus. Dominująca rola Francji w Europie. Uzyskanie przez Polskę bezpieczeństwa na jej zachodniej granicy

43 wojna 1618 – 1772

Typ wojny: wojna defensywna

Uczestnicy: Niemcy (kupcy gdańscy) przeciwko Polsce (kupcy Rzeczpospolitej

Rodzaj wojny: gospodarcza

Toczona na terenie: Polska

Cel: Uzyskanie kontroli nad szlakami handlowymi łączącymi gospodarkę folwarczną Rzeczpospolitej z kupcami bez pośrednictwa Gdańska

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Brak kontroli nad szlakami handlowymi łączącymi gospodarkę folwarczną Rzeczpospolitej z dostawcami bez pośrednictwa Gdańska

Geopolityka: Upadek kupiectwa polskiego. Zachowanie agrarnego charakteru państwa Polskiego.

43 wojna 1618 – 1772

Typ wojny: wojna defensywna

Uczestnicy: Niemcy (kupcy gdańscy) przeciwko Polsce (kupcy Rzeczpospolitej

Rodzaj wojny: gospodarcza

Toczona na terenie: Polska

Cel: Uzyskanie kontroli nad szlakami handlowymi łączącymi gospodarkę folwarczną Rzeczpospolitej z kupcami bez pośrednictwa Gdańska

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Brak kontroli nad szlakami handlowymi łączącymi gospodarkę folwarczną Rzeczpospolitej z dostawcami bez pośrednictwa Gdańska

Geopolityka: Upadek kupiectwa polskiego. Zachowanie agrarnego charakteru państwa Polskiego.

44 wojna 1655-1660 (II Wojna Północna)

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodza elektor brandenburskiego Fryderyka Wilhelm Hohenzollerna przeciwko Polsce pod wodzą króla Jana Kazimierza

Rodzaj wojny: Wojna Kinetyczn

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrzymanie kontroli nad Brandenburgią

Zwycięzca: Brandenburgia

Skutek: Utrata kontroli nad Brandenburgią.

Geopolityka: Złamanie polskiej projekcji siły na kierunku zachodnim. Zmniejszenie wpływów RON w Prusach Królewskich. Zerwanie podległości lennej Brandenburgii wobec Polską. Utrata wpływów Rzeczpospolitej na kierunku Północno Zachodnim. Cofnięcie się polski w rozwoju gospodarczym o blisko wiek. Rezygnacja w wielu miejscach trójpolówki, powrót do sochy i radła wobec braku narzędzi. Co stało się przyuczoną bardzo słabego tempa odbudowy miast. Łącząc to tendencjami szlachty de zerwania kontaktu chłopa z miastem zarówno dobrach szlacheckich (3,5 mln chłopów) jak i kościelnych (850 tyś chłopów) usztywniło to strukturę społeczną na następny wiek stając się główną i najważniejszą przyczyna upadku znaczenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów

45 wojna 1753 – 1765

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą Fryderyka II przeciwko Polsce pod wodzą Augusta III

Rodzaj wojny: Wojna gospodarcza/ monetarna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrzymanie wartości polskiej monet

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Osłabienie waluty polski

Geopolityka: Załamanie się liberalnej koncepcji gospodarki polskiej. Kolaps koncepcji polityczno ustrojowych Rzeczpospolitej, jako instytucji zdolnej do prowadzeni własnej polityki. Pojawienie się elementów merkantylizmu. Zubożenie państwa Polskiego.

46 wojna 1765 – 1795

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy przeciwko Polsce

Rodzaj wojny: Wojna gospodarcza/celna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Zmniejszenie wpływów Rzeczpospolitej

Zwycięzca: Prusy

Skutek: Nałożenie ceł tranzytowych

Geopolityka: Załamania się polskiej produkcji włókienniczej.

47 wojna 1772 (I Rozbiór Polski)

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) pod wodzą króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego wraz z Moskwą i Austrią przeciwko Polsce pod wodzą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrzymanie kontroli nad całością państwa polskiego

Toczona na terenie: Polska

Skutek: Utrata kontroli nad Warmią i Pomorzem Gdańskim na rzecz Prus

Geopolityka: Utrata kontroli nad północnym szlakiem handlowym. Złamanie sprawczości państwa polskiego

48 wojna 1793 (II Rozbiór Polski)

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelm II wraz z Moskwą przeciwko Polsce pod wodzą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrzymanie kontroli nad całością państwa polskiego

Zwycięzca: Prusy

Skutek: Utrata kontroli nad Gdańskiem i Toruniem oraz ok 54 tyś kilometrami kwadratowymi terytorium państwa polskiego na rzecz Prus.

Geopolityka: Upadek koncepcji demokracji szlacheckiej poprzez kompromitację Targowicy, całkowity władzy centralnej państwa polskiego, faktyczna utrata niepodległości. Utrata zdolności do prowadzenia polityki zagranicznej.

49 wojna 1794r. (I Powstanie wielkopolskie) (część powstania kościuszkowskiego)

Typ wojny: wojna narodowowyzwoleńcza.

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelm II wraz z Moskwą przeciwko Polsce pod wodzą gen. Tadusza Kościuszki

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Odzyskanie kontroli nad całością państwa polskiego

Zwycięzca: Prusy

Skutek: Utrzymanie przez Prusy zdobyczy rozbiorowych.

Geopolityka: Upadek szczątkowej państwowości polskiej poprzez III rozbiór.

50 wojna 1795r. (III Rozbiór Polski)

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelm II o wraz z Rosją oraz Austrii przeciwko Polsce pod wodzą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Rodzaj wojny: Wojna dyplomatyczna/kinetyczna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrzymanie kontroli nad szczątkowym państwem polskim

Zwycięzca: Prusy

Skutek: Utrata kontroli nad Mazowszem Warmią i częścią Litwy. na rzecz Pr

Geopolityka: My, Stanisław August, z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książe Litewski et c., et c., et c.

Nie szukając w ciągu królowania naszego innych korzyści lub zamiarów, jak stać się użytecznym ojczyźnie Naszej, byliśmy także tego zdania, iż opuścić należy tron w okolicznościach, w których rozumieliśmy, że oddalenie Nasze przyłoży się do powiększenia szczęścia współziomków Naszych lub też przynajmniej umniejsza ich nieszczęścia; przekonani teraz, że pieczołowitość Nasza na nic się ojczyźnie Naszej nie przyda, kiedy nieszczęśliwa zdarzona w niej insurekcja pogrążyła ją w teraźniejszy stan zniszczenia, i rozważywszy, że środki względem przyszłego losu Polski koniecznie potrzebne z powodu naglących okoliczności, a od Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosji i innych sąsiednich mocarstw przedsięwzięte, jedynymi są do przywrócenia pokoju i spokojności współobywatelom Naszym, których dobro zawsze było najmilszym przedmiotem starań Naszych — postanowiliśmy przeto z przywiązania do spokojności publicznej oświadczyć, tak jako też niniejszym aktem najuroczyściej ogłaszamy, że wolnie i z własnej woli wyrzekamy się bez ekscepcji wszelkich praw Naszych do Korony Polskiej, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych należących do nich krajów, jako też znajdujących się w nich posesji i przynależytości; akt ten uroczysty abdykacji korony i rządu Polski w ręce Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech Rosji składamy dobrowolnie i z tą rzetelnością, która postępowaniem Naszym w całym życiu kierowała. Zstępując z tronu, dopełniamy ostatniego obowiązku królewskiej godności, zaklinając Najjaśniejszą Imperatorową, ażeby macierzyńską swą dobroczynność na tych rozciągnęła, których królem byliśmy, i to wielkości Jej duszy działanie wielkim swym sprzymierzeńcom udzieliła. Akt niniejszy dla większego waloru podpisaliśmy i pieczęć nań Nasza wycisnąć rozkazaliśmy.

Działo się to w Grodnie dnia 25 listopada, a roku 32 panowania Naszego Stanisław August, król

51 wojna 1806 (II powstanie wielkopolskie)

Typ wojny: wojna narodowowyzwoleńcza.

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelm III wraz z Moskwą przeciwko Polsce pod wodzą gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wraz z Francją

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Odzyskanie kontroli nad częścią państwa polskiego

Zwycięzca: Polska

Skutek: Utworzenie szczątkowego państwa polskiego

Geopolityka: Powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodowa, wzrost wpływów francuskich, wprowadzenia nowoczesny rozwiązań formalnoprawnych poprzez zastosowanie Kodeksu Napoleona

52 wojna 1813 (część wojny z VI koalicją)

Typ wojny: wojna obronna/ekspedycyj

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) pod wodzą króla pruskiego Fryderyka Wilhelm III wraz z Moskwą i innymi przeciwko Polsce pod wodzą gen. Józefa Poniatowskiego wraz z Francją

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Saksonia

Cel: Odzyskanie kontroli nad częścią państwa Polskiego

Zwycięzca: Prusy

Skutek: Rozbicie idei narodowowyzwoleńczej

Geopolityka: Utworzenie nowego ładu europejskiego, który na trwale chciał wymazać Polskę z mapy Europy. Utworzenie czystej koncepcji „koncertu mocarstw”.

53 wojna 1824-1830

Typ wojny: wojna obronna

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) przeciwko Królestwo Polskie

Rodzaj wojny: Wojna gospodarcza/celna

Toczona na terenie: Polska

Cel: Utrudnienie wywozu zboża

Zwycięzca: Prusy

Skutek: Zubożenie dochodów skarbu. Spadek cen zbóż na rynku wewnetrznym Królestwa, wzrostu poziomu życia mieszkańców Królestwa.

Geopolityka: Wzrost znaczenia Prus dla handlu z Anglią.

54 wojna 1838-1918 (Najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy)

Typ wojny: wojna zaczepna / wojna narodowowyzwoleńcza

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) przeciwko Polsce

Rodzaj wojny: Wojna gospodarcza

Toczona na terenie: Województwo wielkopolskie.

Cel: Odzyskanie niepodległości poprzez koncepcję pracy organicznej.

Zwycięzca: Polska

Skutek: Odzyskanie niepodległości.

Geopolityka: Utrwalenie kierunku zachodniego w polityce polskiej.

55 wojna 1848 (III Powstanie wielkopolskie, część Wiosny Ludów)

Typ wojny: wojna narodowowyzwoleńcza

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) pod wodzą gen. Fridricha von Colomba przeciwko Polsce pod wodzą gen. Ludwika Mierosławskiego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Polsk

Cel: Odzyskanie kontroli nad częścią państwa polskiego

Zwycięzca: Prusy

Skutek: zniesienie autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Geopolityka: Szukanie nowych dróg do niepodległości, poprzez stworzenie koncepcji pracy organicznej jako długotrwałej koncepcji polsko-niemieckiej wojny gospodarczej

56 wojna 1885 – 1918 (germanizacja)

Typ wojny: wojna narodowowyzwoleńcza

Uczestnicy: Niemcy (Prusy) przeciwko Polsce

Rodzaj wojny: Wojna kulturowa

Toczona na terenie: Województwo wielkopolskie.

Cel: Utrzymanie idei narodowowyzwoleńczej.

Zwycięzca: Polska

Skutek: Odzyskanie niepodległości.

Geopolityka: Wypchnięcie wpływów niemieckich z Województwa Wielkopolskiego, ekspansja wpływów polskich na Śląsku i Kaszubach

57 wojna 1914-1918 I Wojna Światowa.

Typ wojny: wojna narodowowyzwoleńcza

Uczestnicy: Niemcy pod wodzą kanclerza Theobalda wraz z państwami centralnymi przeciwko Polsce (Komitet Narodowy Polski) pod wodzą Romana Dmowskiego, wraz z Francją, Anglią i Moskwą

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Europa

Cel: Odrodzenie Państwa Polskiego

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uzyskanie autonomii państwa polskiego.

Geopolityka: Umiędzynarodowienie sprawy polskiej. Rozbicie jednomyślności zaborców. Restauracja państwa polskiego.

58 wojna 1918-1919 (IV Powstanie Wielkopolskie)

Typ wojny: wojna narodowowyzwoleńcza.

Uczestnicy: Niemcy (republika Weimerska) pod wodzą prezydenta Fridricha Eberta przeciwko Polsce pod wodzą płk. Dowbór Muśnickiego.

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna/dyplomatyczna

Toczona na terenie: Wielkopolska

Cel: Przyłączenie Wielkopolski do Państwa Polskiego

Zwycięzca: Polska

Skutek: Przyłączenie Wielkopolski do Państwa Polskiego

Geopolityka: Wzmocnienie państwa polskiego. Osłabienie Niemiec. Wzmocnienie zainteresowania kierunkiem zachodnim w polityce. Wzrost potencjału gospodarczego Polski.

59 wojna 1919r. (I Powstanie Śląskie)

Typ wojny: wojna zaczepna.

Uczestnicy: Niemcy (Republika Weimerska) pod wodzą prezydenta Fridricha Eberta przeciwko Polsce pod wodzą kpt. Alfonsa Zgrzebnioka

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna/dyplomatyczna

Toczona na terenie: Śląska

Cel: Przyłączenie Śląska do Państwa Polskiego

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Nie uzyskanie kontroli nad Śląskiem.

Geopolityka: Zmniejszenie gospodarczych zdolność Państwa Polskiego

60 wojna 1920r. (II Powstanie Śląskie)

Typ wojny: wojna zaczepna.

Uczestnicy: Niemcy (republika Weimerska) pod wodzą prezydenta Fridricha Eberta przeciwko Polsce pod wodzą kpt Alfonsa Zgrzebnioka

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna/dyplomatyczna

Toczona na terenie: Śląsk

Cel: Przyłączenie Śląska do Państwa Polskiego, powstrzymanie terroru Niemieckiego na terenach plebiscytowych

Zwycięzca: Nierozstrzygnięto.

Skutek: powstrzymanie terroru niemieckiego na terenach plebiscytowych

Geopolityka: Zmniejszenie gospodarczych zdolność Państwa Polskiego

61 wojna 1921r. (III Powstanie Śląskie)

Typ wojny: wojna obronna.

Uczestnicy: Niemcy (republika Weimerska) pod wodzą prezydenta Fridricha Eberta przeciwko Polsce pod wodzą Wojciecha Korfantego.

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna/dyplomatyczna

Toczona na terenie: Śląska

Cel: Przyłączenie Śląska do Państwa Polskiego, powstrzymanie terroru Niemieckiego na terenach plebiscytowych

Zwycięzca: Polska

Skutek: Powiększenie rejonu przyznanego Polsce o 1/3

Geopolityka: Wzrost gospodarczych zdolność Państwa Polskiego. Powrót idei polskości Śląska.

62 wojna 1925 – 1935 (wojna celna)

Typ wojny: wojna obronna.

Uczestnicy: Niemcy i przeciwko Polsce

Rodzaj wojny: Wojna gospodarcza/celna

Toczona na terenie: Polska/Niemcy

Cel: Destabilizacja Państwa Polskiego

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Osłabienie polityczne państwa polskiego.

Geopolityka: Zacofanie cywilizacyjne państwa polskiego. Rozwój ruchu handlowego na linii połnoc – południe

63 wojna 1939r. ( II wojna Światowa)

Typ wojny: wojna obronna.

Uczestnicy: Niemcy (III Rzesza) pod wodzą feldmarszałka Walthera von Brauchitcha przeciwko Polsce pod wodzą marszałka Edwarda Rydza Śmigłego

Rodzaj wojny: Wojna kinetyczna

Toczona na terenie: Europa

Cel: Utrzymanie niepodległości państwa polskiego

Zwycięzca: Niemcy

Skutek: Utrata niepodległości państwa polskiego

Geopolityka: Polska pod gospodarczym, politycznym i militarnym wpływem ZSRR. Utrata kontaktów gospodarczych z Oceanem Światowym.

64 wojna 1945 – 1989 (Zimna Wojna

Typ wojny: narodowowyzwoleńcza

Uczestnicy: Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz Układ Warszawski Przeciwko Niemcy wraz z NATO

Rodzaj wojny: Hybrydowa/ Dyplomatyczna

Toczona na terenie: Europa

Cel: Wyzwolenie Polski spod władzy ZSRR

Zwycięzca: Polska/ NATO

Skutek: Odzyskanie niepodległości.

Geopolityka: Załamanie świata dwubiegunowego. Polska dostaje się w orbitę wpływów świata zachodniego / atlantyckiego.

65 wojna 1990r. (Zjednoczenie Niemiec)

Typ wojny: zaczepna

Uczestnicy: Republika Federalna Niemiec pod wodzą kanclerza Helmuta Kohla przeciwko Rzeczpospolita Polska pod wodzą premiera Tadeusza Mazowieckiego

Rodzaj wojny: Dyplomatyczna

Toczona na terenie: Polska/Niemcy

Cel: Uznanie przez RFN zachodnich granic Polski

Zwycięzca: Polska

Skutek: Uznanie przez RFN zachodnich granic Polski

Geopolityka: Unormowanie stosunków polsko niemieckich

66 wojna 2022r. (Wojna Rosja – Ukraina)

Typ wojny: obronna

Uczestnicy: Republika Federalna Niemiec pod wodzą kanclerza Olafa Scholtza przeciwko Rzeczpospolita Polska pod wodzą premiera Mateusza Morawieckiego

Rodzaj wojny: Dyplomatyczna

Toczona na terenie: Polska/Niemcy/Ukraina/Rosja

Cel: Wymuszenie na RFN zrezygnowanie ze wspierania Rosji

Zwycięzca: Nieznany

Skutek: Nieznany

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z  polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.