Czy germania naprawdę istniała?

Germanie wyruszyli ze swoich siedzib w Dani i Skandynawii śladem swoich poprzedników Celtów na południowy zachód. W Rzymie napływ nowej fali ludów nie odbił się szerokim echem.