10-ciu najgorszych dowódców 1939r

Lista 10-ciu najgorszych dowódców wojny obronnej polski 1939r. Wybór całkowicie subiektywny i wielu może mieć inne zdanie