Słowianie historia 2.0 , artykuły polanie

Początki Państwa Polskiego – Wielka Izolacja.

Rejon Odrowiśla, doświadczył głębokiego kryzysu, związanego najprawdopodobniej z wędrówkami ludów oraz w konsekwencji upadkiem dotychczasowego światowego systemu.