historia, historia 2.0, dlaczego upadła rzeczpospolita

Jak upadała Rzeczpospolita. Początek

Jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Analiza geopolityczna.