Uprzemysłowienie ziem polskich

Wielu z ówczesnych myślicieli zdawało sobie sprawę iż Polska jest zbyt słaba gospodarczo i infrastrukturalnie by móc pokusić się o samodzielność. Należało rozpocząć naprawę kraju w tym zakresie. Rozpocząć wielką modernizację państwa polskiego.